Site Logo

Кабiнет 45

Англiйська мова
 
Поточний час: 06 лип 2020, 11:30

Часовий пояс: UTC + 2 години




   [ 1 повідомлення ] 
Автор Повідомлення
 Заголовок повідомлення: Механіки 3-4 курс . Перелік тем, що вивчаються
ПовідомленняДодано: 17 черв 2014, 21:34 
Адміністратор

Зареєстрований: 17 черв 2014, 17:23
Повідомлення: 652
Міністерство аграрної політики і продовольства України

Ізмаїльський технікум механізації і електрифікації сільського господарства



ENGLISH FOR MECHANICS (INDEPENDENT STUDY)

(СУЧАСНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПІДРУЧНИК (ПОСІБНИК))








Ізмаїл 2014



Розробник : Донцова О.М. , Вельчева К.М.[/b], викладачі вищої категорії Ізмаїльського технікуму механізації і електрифікації сільського господарства.


Рецензент: Геращенко О. І. викладач вищої категорії Ізмаїльського технікуму механізації і електрифікації сільського господарства.



Навчальний посібник складається з 60 занять з самостійного вивчення. Посібника охоплює перехідно – підготовчий цикл- 6 годин, базовий цикл- 8 годин, ділову поїздку за кордон- 24 години, професійно – орієнтований цикл- 60 годин. Кожне заняття з самостійного вивчення включає лексичний матеріал, сучасні англомовні тексти, вправи. Кожне заняття вміщує граматичні вправами.

Мета посібника – підготувати студентів до самостійного читання спеціальної літератури англійською мовою, а також удосконалити навички мовлення в ситуація професійного спілкування напрямку підготовки 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва» згідно з програмою 2012 року.
Рекомендовано для студентів відділення «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва» аграрних вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.





Зміст

Вступ

Зміст посібника (Сontents)


Передмова


Самостійне вивчення 1.

Вступ. Іноземна мова – мова ділового спілкування. Роль іноземної мови в практичній підготовці майбутнього техніка – механіка сільськогосподарського виробництва. Правила читання голосних, приголосних

Самостійне вивчення 2.

Іноземна мова – мова ділового спілкування. Значення іноземної мови в умовах ринкової eкономіки та тісної співпраці різних держав. Займенники.

Самостійне вивчення 3.

Мовні моделі звертання , знайомства, привітання, прохання, погодження, Зворот “there is (there are).

Самостійне вивчення 4.

Навчальний заклад. Історія навчального закладу. Транслітерація. Присвійний відмінок іменника.

Самостійне вивчення 5.

Країна, мова якої вивчається. Географічні дані. Іменник: множина.

Самостійне вивчення 6.

Країна, мова якої вивчається. Демографічні, політичні та економічні дані країни. Іменник: множина.

Самостійне вивчення 7.

Україна. Географічне положення. Історичні дані. Ступені порівняння прикметників.

Самостійне вивчення 8.

Україна. Політична система, Розвиток та становлення економіки України. Ступені порівняння прикметників.

Самостійне вивчення 9.

Ділова поїздка за кордон. Замовлення квитків. На митниці. Митна декларація. Наказовий спосіб. Функції дієслів “to be” та “to have”.

Самостійне вивчення 10.

Подорожі містом та країною. Транспорт. Present Indefinite.

Самостійне вивчення 11.

Подорожі містом та країною. Оголошення. Present Indefinite.

Самостійне вивчення 12.

У готелі. Побутове обслуговування. Past Indefinite.

Самостійне вивчення 13.

Медична допомога. Охорона здоров’я в Україні та за кордоном. Past Indefinite.

Самостійне вивчення 14.

Медична допомога. Шкідливість вживання алкоголю. Медичне страхування. Future Indefinite.

Самостійне вивчення 15.

Заклади громадського харчування країн, мову яких вивчаємо. Правила поведінки за столом. Future Indefinite.

Самостійне вивчення 16.

Заклади громадського харчування країн, мову яких вивчаємо. Національна кухня України та країн, мова яких вивчається.
Future Indefinite.


Самостійне вивчення 17.

Банк. Типи банків. Кредити. Обмін валюти, оформлення страховки. Present Continuous.

Самостійне вивчення 18.

Гроші. Валюти країн, мова яких вивчається. Відкриття рахунку. Present Continuous.

Самостійне вивчення 19.

Ділова зустріч. Призначення ділової зустрічі. Present Continuous.

Самостійне вивчення 20.

Ділова розмова по телефону. Телефонний етикет. Ділова документація. Past Continuous.

Самостійне вивчення 21.

Типи контрактів. Статті контракту. Базові умови поставок. Past Сontinuous.

Самостійне вивчення 22.

Міжнародна торгівля. Структура підприємства, штат працівників. Захист прав споживачів. На фірмі. Present Perfect.

Самостійне вивчення 23.

Реклама. На виставці – ярмарку товарів. Презентації. Present Perfect.


Самостійне вивчення 24.

Ділова документація. Структура ділового листа. Клішовані фрази. Основні скорочення. Past Perfect.

Самостійне вивчення 25.

Сучасні засоби комунікації. Комп’ютери в нашому житті. Електронна пошта. Факс. Past Perfect.

Самостійне вивчення 26.

Працевлаштування. Резюме. Співбесіда. Пасивний стан дієслова.

Самостійне вивчення 27.

Працевлаштування. Заповнення анкет. Що потрібно і не потрібно робити, шукаючи роботу. Пасивний стан дієслова.

Самостійне вивчення 28.

Агропромислове виробництво України. Основні терміни. Типові моделі утворення слів – термінів. Узгодження часів.


Самостійне вивчення 29.

Агропромислове виробництво країн, мова яких вивчається. Найуживаніші технічні скорочення. Узгодження часів.

Самостійне вивчення 30.

Транспорт в Україні та в країнах, мова яких вивчається. Переведення англо – американських одиниць вимірювання в метричну систему.

Самостійне вивчення 31.

Моя майбутня спеціальність молодшого спеціаліста. Інфінітив.

Самостійне вивчення 32.

Двигуни внутрішнього згоряння. Інфінітив.

Самостійне вивчення 33.

Системи двигунів внутрішнього згоряння. Об’єктивний інфінітивний комплекс.

Самостійне вивчення 34.

Класифікація та типи тракторів. Суб’єктивний інфінітивний комплекс.

Самостійне вивчення 35.

Загальна будова тракторів. Безсполучникова підрядність.

Самостійне вивчення 36.

Класифікація та типи автомобілів. Дієприкметники: утворення та форми.

Самостійне вивчення 37.

Загальна будова автомобілів. Вживання Participle I. Функції у реченні.

Самостійне вивчення 38.

Трансмісія тракторів та автомобілів. Об’єктивний дієприкметниковий комплекс.

Самостійне вивчення 39.

Трансмісія тракторів та автомобілів. Об’єктивний дієприкметниковий комплекс.

Самостійне вивчення 40.

Ходова частина тракторів і автомобілів. Суб’єктний дієприкметниковий комплекс.

Самостійне вивчення 41.

Робоче, додаткове і допоміжне обладнання тракторів i автомобілів. Незалежний дієприкметниковий комплекс.

Самостійне вивчення 42.

Технічне обслуговування тракторів і автомобілів. Герундій.

Cамостійне вивчення 43.

Техніка безпеки під час експлуатації тракторів і автомобілів.Герундій.

Самостійне вивчення 44.

Класифікація сільськогосподарських машин та сільськогосподарські роботи, які вони виконують. Комплекси з герундієм.

Самостійне вивчення 45.

Машини для обробітку ґрунту. Словотворення. Суфіксація.

Самостійне вивчення 46.

Машини для підготовки та внесення добрив. Словотворення. Префікси.

Самостійне вивчення 47.

Посівні та садильні машини. Словоскладення.

Самостійне вивчення 48.

Машини для хімічного захисту рослин. Конверсія.

Самостійне вивчення 49.


Машини для заготівлі кормів. Інтернаціоналізми. Псевдо-помічники перекладача.

Самостійне вивчення 50.

Машини для збирання зернових культур. Службові слова.

Самостійне вивчення 51.

Машини для збирання кукурудзи на зерно. Багатозначність слів.

Самостійне вивчення 52.

Машини для післязбиральної обробки зерна. Багатозначність слів.

Самостійне вивчення 53.

Машини для збирання овочевих культур. Порядок слів у розповідному реченні.

Самостійне вивчення 54.

Машини для збирання плодів і ягід. Порядок слів у питальному реченні.

Самостійне вивчення 55.

Технічне обслуговування та ремонт сільськогосподарських машин. Питання до різних членів речення.

Самостійне вивчення 56.

Техніка безпеки під час експлуатації сільськогосподарських машин. Порядок слів у спонукальних та окличних реченнях.

Самостійне вивчення 57.

Машини та обладнання для переробки сільськогоспoдарської продукції. Робота із словником. Реферативний переклад.

Самостійне вивчення 58.

Tехнічне обслуговування та ремонт машин і обладнання для тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції.
Анотаційний переклад.


Самостійне вивчення 59.


Технічне обслуговування та ремонт машин і обладнання для тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції.
Анотаційний переклад.


Самостійне вивчення 60.

Техніка безпеки під час експлуатації машин та обладнання для тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції.




Вступ

Перебудова сучасної вищої школи на одне з перших місць висуває проблеми формування творчої особистості в умовах росту інтеграції освіти, науки і виробництва ще в більшій мірі виступає завдання підготовки та формування творчої особистості фахівця, поступове перетворення навчальної діяльності студента в професійну діяльність. Проблема активізації пізнавальної діяльності студентів при вивченні іноземної мови як навчального предмету набуває зараз все більш актуального значення. З підвищенням вимог до спеціаліста з вищою освітою, його світогляду, культурному та професійному рівню підвищується і роль іноземної мови. Виходячи з цього постає необхідність в безперервній освіті майбутнього фахівця.
Будь-яка справжня освіта досягається шляхом самоосвіти. Саме вона здатна забезпечити постійний ріст професійної кваліфікації і самоудосконалення фахівця, сприяє удосконаленню стилю діяльності, спонукає до творчого пошуку. Отже, за-дача вищої школи – виховання спеціаліста, здатного постійно удосконалювати свої професійні навички.

Поняття готовності до безперервної самоосвіти головним чином складається з оволодіння навичками самостійної роботи з літературою, прийомами аналізу матеріалу, виділення в ньому головних думок, систематизація та узагальнення матеріалу, потяг до постійного поповнення своїх знань та бажання удосконалення своєї професійної майстерності. Тому задача вищої школи – це не тільки передача студентам інформації, а, насамперед, навчання їх засобам самостійних дій для здобуття і осмислення нової інформації.

Уміння самостійно працювати має особливе значення. Загально відомо, що навчальний матеріал засвоюється краще, а навички пізнавальної діяльності формуються у студентів інтенсивніше саме під час самостійної роботи. Питання організації самостійної роботи при вивченні іноземної мови стоїть у ряду дуже важливих проблем. Навчання студентів навичкам самостійної роботи як дома, так і на заняттях пояснюється актуальною потребою оптимізувати процес навчання – раціонально перерозподілити зусилля кожного студента на незалежному рівні, прогнозувати результати діяльності окремого студента і всієї групи з метою максимального ефекту навчання.

Оволодіння іноземною мовою є необхідною складовою підготовки майбутнього техніка – механіка сільськогосподарського виробництва. Знання іноземної мови, а особливо термінології необхідно для майбутнього фахівця. Зараз на полях, у переробній промисловості використовується багато іноземної техніки, і механік зобов’язаний читати і аналізувати технічні характеристики тракторів, автомобілів та сільськогосподарського обладнання.

Особливе значення для активізації самостійної пізнавальної діяльності студентів мають підручники та навчальні посібники. Вони не тільки дають лексико-граматичний матеріал та завдання до текстів з підручника, але й активізують, стимулюють самостійну пізнавальну діяльність студентів за допомогою змісту текстового матеріалу (актуальність, науко-вість) і форми (проблемність завдань, оформлення і т.ін.).

Тому створення цього посібника буде сприяти розширенню світогляду студентів, розвитку мовної компетенції, необхідної для ефективної участі в ситуаціях професійного спілкування, що забезпечить підвищення конкурентоспроможності випускників на ринку праці в різних сферах діяльності як в нашій країні, так і за кордоном.


Передмова


Навчальний посібник розрахований для вивчення іноземної мови студентів за спеціальністю 5.10010201“Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва». Посібник розрахований на 98 годин самостійного вивчення.
Мета навчального посібника – розвити комунікативні навички і навички ділового спілкування в сфері ділових контактів із зарубіжними партнерами; сформувати необхідну комунікативну спроможність у сферах професійного спілкування в усній і письмовій формах; навчити вести ділову документацію, а також закласти основи навичок читання і перекладу текстів професійно орієнтованого характеру. Тексти посібника запозичені з оригінальних вітчизняних, закордонних джерел, ресурсів Internet і зазнали методичної обробки із врахуванням програмних вимог.

Посібник «Англійська мова (за професійним спрямуванням) згідно програмі складається з таких етапів:

- перехідно-підготовчий, метою якого є вирівнювання початкових знань студентів і підготовка їх до оволодіння вузівською програмою;

- базовий, що передбачає розвиток загальних компетенцій та формування комунікативних мовленнєвих компетенцій на матеріалі загальновживаної лексики;

- ділова поїздка за кордон має за мету опанування студентами лексико-граматичним мінімумом для спілкування під час ділової поїздки в країну, мова якої вивчається;
- професійно орієнтований, мета якого полягає у формуванні загальних та комунікативних мовленнєвих компетенцій для практичного володіння вузькопрофесійним лексичним і граматичним матеріалом.

Посібник ділиться на 60 занять по циклам, що вивчаються: перехідно-підготовчий – 6 годин, базовий -8 годин, ділова поїздка за кордон – 24 години і професійно орієнтований цикл – 60 годин. В кінці посібника розміщений англо-український словник термінів за професійним напрямком, які зустрічаються в текстах. Кожне заняття включає лексичний матеріал, який сприяє засвоєнню основного тексту, текст, діалоги, рекомендації, тренувальні і творчі вправи, спрямовані на засвоєння лексики, вправи на переклад, граматичні вправи.


Повернутися до початку
   
 
Показати повідомлення за:  Поле сортування  
   [ 1 повідомлення ] 

Часовий пояс: UTC + 2 години


Хто зараз на конференції

Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 1


Ви не можете створювати нові теми
Ви не можете відповідати на повідомлення
Ви не можете редагувати свої повідомлення
Ви не можете видаляти свої повідомлення
Ви не можете додавати додаткові файли

Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Template made by DEVPPL Flash Games - Українська підтримка phpBB